شرکت توسعه فناوری های هوشمند کیاتک نیرو

شرکت توسعه فناوری های هوشمند کیاتک نیرو

اطلاعات پایه

شرکت توسعه فناوری های هوشمند کیاتک نیرو

  • ساختمان سازی

خیابان شهدا - جنب پل مرکزی - ساختمان میرداداش

مالکیت

۱ مرداد ۱۳۹۶

تماس با شرکت

شرکت توسعه فناوری های هوشمند کیاتک نیرو

خیابان شهدا - جنب پل مرکزی - ساختمان میرداداش
Iran Iran